Τμήματα Οικονομικών Σχολών

Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήματα ΔΕΟΣ


Μαθήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:
Στατιστική Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Οικονομετρία Ι,ΙΙ
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Οικονομικά Επιχειρήσεων
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ποσοτικές Μέθοδοι
Εισαγωγή στη χρηματοδοτική
Εισαγωγή στη λογιστική
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική
Αποτίμηση χρεογράφων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τμήματα ΟΔΕ


Μαθήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Ποσοτικές Μέθοδοι I, II, III
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γενικά μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοδοτική διοίκηση
Μικροοικονομική
Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης


Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης:
Οικονομετρία Ι,ΙΙ
Μαθηματικά Ι,ΙΙ
Στατιστική