Τμήματα Οικονομικών Σχολών

Τμήματα Οικονομικών Επιστημών Αθήνας


Μαθήματα:
Στατιστική Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Οικονομετρία
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Μακροοικονομική Ι, ΙΙ
Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
Λογιστική Ι, ΙΙ
Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων
Τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου Ι
Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα
Ανάλυση χρονολογικών σειρών
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων
Ιδιαίτερα μαθήματα για μεταπτυχιακά, διδακτορικό, κατατακτήριες εξετάσεις, Σχολή Δημ. Διοίκησης