Το Φροντιστήριο

Το Φροντιστήριο ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Πετύχαμε στη μακρόχρονη πορεία να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά με το Πανεπιστήμιο και να βοηθήσουμε εκατοντάδες φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες που μαθαίνουν. Ειδικά στη Στατιστική και την Οικονομετρία, η εξειδίκευσή μας, αποτέλεσμα της πολυετούς μελέτης και διδασκαλίας τους, έχει προσφέρει στους σπουδαστές μας, εις βάθος κατανόηση της ουσίας αυτών των επιστημών. Ομοίως η μέθοδος διδασκαλίας των Νομικών μαθημάτων στηρίζεται στην πείρα και στην εξειδίκευση. Στηρίξαμε τις βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητών που σήμερα κατέχουν σημαντικές θέσεις στα πανεπιστήμια και γενικά στην κοινωνία. Συνεχίζουμε, συνδυάζοντας την πείρα και τη σωστή δουλειά, να ενισχύουμε την προσπάθεια των μαθητών μας. Προσφέρουμε έναν άλλο τρόπο δουλειάς για πλήρη κατανόηση εννοιών και για να αντιμετωπίζονται με σιγουριά οι εξετάσεις.

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

  • Προετοιμασία υποψηφίων για το διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)...περισσότερα