Ανακοινώσεις


  • Προετοιμασία υποψηφίων για το διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
  • Νέα τμήματα για εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού R
  • Τμήματα Ιατρικής Στατιστικής για φοιτητές και επαγγελματίες
  • Προετοιμασία για διαγωνισμό επιτροπής αξιολόγησης επάρκειας φοιτητών εξωτερικού, Νομικής Αθηνών
  • Γίνονται μαθήματα για εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Νέες μειωμένες τιμές κατά 20% για τα μαθήματα Οικονομικών Σχολών
  • Όλα τα μαθήματα διδάσκονται χωριστά για κάθε σχολή ανάλογα με τις παραδόσεις του αντίστοιχου καθηγητή
  • Σε ολιγομελή τμήματα θα ισχύσουν μειωμένες τιμές